Priser

FOTOGRAFERING PRISER
6-MÅNEDERS FOTOGRAFERING, 300,-
Oppstilling på pels
Du får ferdige filer og bestiller egne print

PORTRETT, BARN, FAMILIE OG KONFIRMANT, 650,-
Muligheter for klesskift
Du får ferdige filer og bestiller egne print
Søsken og familie er inkludert på alle typer fotograferinger

STORFAMILIE (OVER 5 PERSONER), 1.100,-
Muligheter for klesskift 
Du får ferdige filer og bestiller egne print

GRAVIDE, 350,-
Muligheter for klesskift
Oppstillinger sammen med mann og barn
Du får ferdige filer og bestiller egne print

Bryllupsfotografering:
Vielsen: 1500,-
Bryllupsfotografering:4990,-  Opp til to timer fotografering.


Tillegg:
Kjøring inntil 8 mil t/r 500,- 
For lengre distanser: 
Ta kontakt for pris.


Submit
Thank you!
Back to Top